Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Xã Tiên Cảnh, Huyện Tiên Phước
qnm-tienphuoc-thcslethihonggam@edu.viettel.vn